У ПРОСТОРИЈАМА ОШ „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ“ У БЕЛОМ ПОЉУ ОДРЖAН ДОГАЂАЈ ПОСВЕЋЕН ПРОМОЦИЈИ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО КОЈИ СПРОВОДЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И УНИЦЕФ, УЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

 24. април 2024.


 

У Сурдулици, је дана 22.04.2024. године, у просторијама ОШ „Пера Мачкатовац“ одржaн догађај посвећен промоцији инклузивног образовања у оквиру пројекта Учимо сви заједно који спроводе Министарство просвете и УНИЦЕФ, уз финансијску подршку Европске уније.

Промотивном догађају присуствовали су председница општине Сурдулица др Александра Поповић, просветни саветник школске управе Лесковац, представници локалне самоуправе, директори, наставници, родитељи и ученици свих школа из локалне заједнице које су укључене у пројекат,  и представники других локалних институција и организација, укључујући локалне организације цивилног друштва.

Окосница овог промотивног догађаја била је заједничко осликавање слова у реченици „Учимо сви заједно“, у коме су учествовали ученици, наставници и представници локалне заједнице. Заједничким осликавањем слова, фокус је на томе да деца уче од одраслих, да одрасли уче од деце, да деца уче са децом и да сви учимо заједно у циљу равноправног, квалитетног, инклузивног и демократског друштва.

Инклузивно образовање је квалитетно образовање које уважава различитост, способности и потенцијале сваког детета, истовремено пружајући додатну подршку учењу сваком детету којем је то потребно.

Министарство просвете, Европска унија и УНИЦЕФ су 2021. године удружили снаге да побољшају доступност и квалитет предуниверзитетског образовања за свако дете, посебно за децу неповољног социо-економског статуса. Пројекат полази од стратешког опредељења Републике Србије да је инклузивно образовање основно право сваког детета и полазна тачка за развој праведног, отвореног, и демократског друштва.

Пројекат Учимо сви заједно, вредан 5 милиона евра бесповратне помоћи, који финансирају Европска унија и УНИЦЕФ, има неколико циљева:

  • Даље унапређење система образовања и усклађивање са стандардима и праксама ЕУ у области инклузивног образовања;
  • Унапређивање свеукупног квалитета образовања, што подразумева и знања и вештине наставника да одговоре потребама сваког детета у одељењу;
  • Унапређивање сарадње различитих актера на националном и локалном нивоу на даљем развоју квалитетног инклузивног образовања за свако дете.

У пројекат је директно укључено 20 јединица локалних самоуправа, а пројектом је обухваћено око 10 одсто школа у Србији и око 5.000 стручњака из образовања и других области.