Спорт

 20. фебруар 2022.

КОНАЧНА ЛИСТА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА

КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2024. ГОДИНУ

КОНАЧНА ЛИСТА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА

КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2023. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СУРДУЛИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

КОНАЧНА ЛИСТА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА

КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОБРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СУРДУЛИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

КОНАЧНА ЛИСТА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА

КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ