Јавне установе

Позивни број за општину Сурдулицу је 017

Назив

Адреса

Бр.

Телефон

Аутобуска станица Сурдулица

 

 

825004

БИА - Центар

Српских Владара

9

825013

Ватрогасно друштво

Ђуре Јакшића

2

825123

Ватрогасно друштво

Ђуре Јакшића

2

825443

Ветеринарска станица

Ново Циганско Насеље

22

825139

Веће Савеза Синдиката Општине

Српских Владара

бб

825021

Власинске ХЕ - Централа

Кеј Раде Цветковића

15

825009

Власинске ХЕ - Централа

Кеј Раде Цветковића

15

825203

Војна Пошта 5035

Дринска Дивизија

 

825674

Геодетска Управа

Кеј Раде Цветковића

бб

825677

Дечји вртић Наша Радост

Вука Караџића

бб

823996

Дечји вртић Наша Радост

Југословенска

бб

825714

Дом за пензионере и друга стара лица

Српских Владара

бб

823577

Дом за школску омладину

Бело Поље

бб

825255

Електродистрибуција

Васе Смајевића

бб

823274

Електродистрибуција

Васе Смајевића

бб

823273

Електродистрибуција

Васе Смајевића

бб

823275

Електродистрибуција

Краља Петра I

 

825269

Електродистрибуција - Бело Поље

Кеј Раде Цветковића

1

824568

Електродистрибуција - Директор

Краља Петра I

1

824560

Електродистрибуција - Технички директор

Краља Петра I

1

824365

Електродистрибуција - Централа

Краља Петра I

1

824204

Електродистрибуција - Централа

Краља Петра I

1

825206

Завод за ТБЦ - Директор и телефакс

Српских Владара

бб

825632

Завод за ТБЦ - Дом пензионера

Српских Владара

бб

825622

Завод за ТБЦ - Централа

Српских Владара

22

825202

Завод за ТБЦ - Централа

Српских Владара

бб

825602

Заједница инвалидског и пензијског осигурања

Милоша Обилића

1

825248

Здравствени центар - Гинеколошко одељење

Српских Владара

141

825080

Здравствени центар - Директор и телефакс

Српских Владара

141

825300

Здравствени центар - Интерно оделење

Српских Владара

141

825182

Здравствени центар - Медицина рада

Бело Поље

 

825111

Здравствени центар - Портирница

Српских Владара

141

825081

Здравствени центар - Транфузија

Српских Владара

141

825005

Здравствени центар - Хирушко одељење

Српских Владара

141

825183

Здравствени центар - Хитна служба

Српских Владара

141

825124

ЈКП Водовод - Водовод

Српских Владара

78

825148

ЈКП Водовод - Телефакс

Српских Владара

бб

825866

ЈП Ђердап Кладово

Кеј Раде Цветковића

15

823133

ЈП Ђердап Кладово

Кеј Раде Цветковића

15

823131

ЈП Ђердап Кладово

Кеј Раде Цветковића

15

823130

ЈП Ђердап Кладово

Кеј Раде Цветковића

15

823132

ЈП Србија Шуме

Краља Петра I

бб

825230

Месна Заједница Алакинце

Село Алакинце

 

824013

Месна Заједница Мачкатица

Село Мачкатица

 

822980

Месна Заједница Сурдулица

Томе Ивановића

6

825261

Месна Канцеларија Алакинце

Краља Петра I

бб

824094

Месна Канцеларија Кијевац

Село Кијевац

 

825303

Месна Канцеларија Мачкатица

Село Мачкатица

 

822981

Месна Канцеларија Ново Село

Краља Петра I

 

825038

Месна Канцеларија Сувојница

Јадранска

бб

825074

Народна Библиотека Бора Станковић

Кеј Раде Цветковића

бб

825243

Народни Универзитет

Капетана Радише Лукића

22

825018

Народни Универзитет

Омладинска

1

822371

Одсек за Одбрану

Милоша Обилића

1

825031

Омладинска Задруга

Српских Владара

бб

825129

Општински Суд

Српских Владара

1

825020

Општински Судија за Прекршаје

Српских Владара

11

825082

Општинско Јавно Правобранилаштво

Српских Владара

9

825083

Општинско Јавно Тужилаштво

Српских Владара

9

825047

ОШ Вук Караџић

Јадранска

бб

825950

ОШ Вук Караџић - Бело Поље

Бело Поље

 

824579

ОШ Јован Јовановић Змај

Дринска Дивизија

6

825250

ОШ Јован Јовановић Змај

Село Масурица

 

824730

Пошта - Монтери

5. Септембар

3

825027

Пошта - Телефакс

5. Септембар

3

825001

Пошта - Тим 100

5. Септембар

3

825644

Пошта - Управник

5. Септембар

3

825000

Пошта - Шалтер Сала

5. Септембар

3

825026

Радио Сурдулица

Кеј Раде Цветковића

 

823200

Републички Завод за Тржиште Рада

Војводе Мишића

бб

823162

Републички Завод за Тржиште Рада

Војводе Мишића

бб

823163

Савез Инвалида Рада

Војводе Мишића

бб

825730

Скупштина Општине - Председник

Милоша Обилића

 

825270

Скупштина Општине - Председник Извршног Савета

Краља Петра I

40

825450

Скупштина Општине - Телефакс

Краља Петра I

40

825165

Скупштина Општине - Централа

Краља Петра I

1

825041

Служба Друштвених Прихода

Велибора Стајића

бб

825922

Служба Социјалног Осигурања Сурдулица

 

 

825215

Средња школа Јосиф Панчић

Сурдуличких Мученика

бб

825051

Српска Православна Црквена Општина

Томе Ивановића

26

824950

Српска Православна Црквена Општина

Томе Ивановића

26

824951

Станица Милиције Стрезимировци

Српских Владара

3

825477

СУП - Дежурна Служба

 

 

825052

СУП - Дежурна Служба

Српских Владара

9

825122

СУП - Командир

Српских Владара

9

825137

СУП - Станица Милиције

Српских Владара

9

824781

Телеком Србија - Пријава Сметњи

5. Септембар

1

825127

Техничка школа Никола Тесла - Директор

Томе Ивановића

бб

824118

Техничка Школа Никола Тесла - Секретар

Томе Ивановића

24

824119

Удружење Бораца Нор

Краља Петра I

бб

825100

Управа за Јавна Плаћања - Контролори и Телефакс

Томе Ивановића

4

825169

Управа за Јавна Плаћања - Шеф

Томе Ивановића

4

825172

Финансијска Полиција РУЈП

Велибора Стајића

 

825907

Фонд за грађевинско земљиште и путеве

5. Септембар

бб

825359

Фонд за Запошљавање

Војводе Мишића

1

825133

Фонд основног образовања

5. Септембар

бб

825277

Центар за Обавештавање

Српских Владара

бб

823985

Центар за Социјални Рад

Масуричка

бб

825935

Црвени Крст - Сурдулица

Српских Владара

бб

823242

Штаб Народне Одбране

Милоша Обилића

1

825032