Савети, радна тела и комисије


  • Савети

    1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за културу и спорт 3. Савет за младе 4. Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

  • Радна тела

  • Комисије

    1. Комисија за представке и жалбе, 2. Административно-мандатна комисија, 3. Комисија за прописе, 4. Комисија за сарадњу са другим општинама и прекограничну сарадњу, 5. Комисија за доделу награда и других јавних признања, 6. Комисија за праћење примен…