Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти


  • Скупштина општине Сурдулица

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштина општине  има 35 одборника.Одборници се бирају на четири године. (Члан 33. и 34. Статут…

  • Одборници

    Списак одборника Скупштине општине Сурдулица

  • Скупштинска радна тела

  • Седнице

    Zapisnik sa 29.sedmice Zapisnik sa 30.sedmice Zapisnik sa 31.sedmice Zapisnik sa 32.sedmice Zapisnik sa 33.sedmice Zapisnik sa 34.sedmice Zapisnik sa 35.sedmice Zapisnik sa 36.sedmice