Здравство

Примарну здравствену заштиту у општини пружа Дом здравља са амбулантама у готово свим већим селима и на Власини, Клисури и Божици. У Сурдулици постоји Општа болница са свим потребним одељењима а и специјална болница за лечење туберкулозе, Санаторијум…

Примарну здравствену заштиту у општини пружа Дом здравља са амбулантама у готово свим већим селима и на Власини, Клисури и Божици. У Сурдулици постоји Општа болница са свим потребним одељењима а и специјална болница за лечење туберкулозе, Санаторијум.


 • Примарна и секундарна здравствена заштита

  Све сталне и повремене службе имају у свом саставу бар по једног лекара. Просторна дистрибуција објеката на територији општине је равномерна и релативно повољна. Као критеријум ефикасности једног здравственог пункта узета је попуњеност капацитета у р…

 • Специјализована здравствена заштита

  У оквиру специјализоване здравствене заштите у општини Сурдулица се налази Болница за ТБЦ и друге неспецифичне плућне болести. Болница је изграђена 1924. год. за потребе рехабилитације оболелих у балканским и Првом светском рату.

 • Социјална заштита

  У Сурдулици постоји Центар за социјални рад и Дом за пензионере и стара лица. Центар за социјални рад обезбеђује: социјалну сигурност грађана, породично-правну заштиту, старатељство, повремени и краткотрајни боравак мајки са децом (којима је потребна…

 • Саветник за заштиту права пацијената у општини

  Станислав Јовић, Контакт телефон: 0648981924; е-маил: stanislav.jovic@surdulica.org.rs