Историја

У античко доба насеље се налазило на плавини, на домак данашњег атара. Римске колоније обитавају у Сурдулици, користећи рудно богатство власинских рудника гвожђа чија се руда делимично прерађивала и у самом насељу.

У античко доба насеље се налазило на плавини, на домак данашњег атара. Римске колоније обитавају у Сурдулици, користећи рудно богатство власинских рудника гвожђа чија се руда делимично прерађивала и у самом насељу.


  • Историјски преглед

    Постоје два тумачења о пореклу имена Сурдулица. По једном, име месту су дали Власи – сточари, а по другом, потиче од турске речи Сурдул – мали брдски кланац. Код Константина Јиричека у „Историји Срба“ спомињу се само Иногошт и Романов град.