Култура

На подручју СО Сурдулица регистровано је пет културно-историјских целина под предходном заштитом – Стари рид, Манџина махала, Стеваничева махала, Дојчинова махала и Гаџина махала – затим, више археолошких налазишта, појединачни споменици културе, укљ…

На подручју СО Сурдулица регистровано је пет културно-историјских целина под предходном заштитом – Стари рид, Манџина махала, Стеваничева махала, Дојчинова махала и Гаџина махала – затим, више археолошких налазишта, појединачни споменици културе, укључујући и гробља и знаменита места (види: Апендикс – културно наслеђе СО Сурдулица под претходном заштитом).


  • Библиотека

    Први податак о постајању библиотеке на територији Општине Сурдулица датира из 1924. године. Уједно то је и једини податак који имамо о томе. У периоду после другог светског рата библиотека је постојала као саставни део Установе културе. Тек 2000. год…

  • Културна баштина

    На основу података који су били доступни уочава се да су просторно културно- историјске целине, укључујући и поједине споменике културе груписани у простору Власинског рида, док су остала заштићена добра распоређена на осталим деловима СО Сурдулица.