Лична карта Сурдулице

Општина Сурдулица налази се у југоисточној Србији, у Пчињском округу, и граничи се са Републиком Бугарском на истоку и са четири српске општине – на северу са општином Црна Трава, на западу са општином Владичин Хан и на југу са општинама Врање и Боси…

Општина Сурдулица налази се у југоисточној Србији, у Пчињском округу, и граничи се са Републиком Бугарском на истоку и са четири српске општине – на северу са општином Црна Трава, на западу са општином Владичин Хан и на југу са општинама Врање и Босилеград.


 • Географски положај

  Општина Сурдулица налази се у југоисточној Србији, у Пчињском округу, и граничи се са Републиком Бугарском на истоку и са четири српске општине – на северу са општином Црна Трава, на западу са општином Владичин Хан и на југу са општинама Врање и Боси…

 • Електромрежа

  Од ових могућности надградње система, на општину Сурдулица, односи се изградња Централног сабирног система – гравитационог система, Западног система РХЕ Врла (два од четири могућа), као и евентуално надвишење бране Власина за 4,70 метара.

 • Комунална инфраструктура

  За водоснабдевање насеља и привреде на територији општине Сурдулица користе се воде и то углавном са два извора: водозахват Масуричке реке, водозахват са хидросистема Власина, локације брдо Калифер (између Врла 2 и Врла 3) као допуна система у летњем…

 • Месне заједнице

  Месне заједнице се оснивају ради задовољавања потреба и интереса становништва у селима и градским насељима. Месна заједница може се основати и за два или више села.

 • Путна инфраструктура

  Магистрални пут М 1.13 на територији општине Сурдулица је у дужини од 52 km. Експоатационе карактеристике поменутог пута углавном одговарају потребама, осим на неким деоницама где је коловозни застор дотрајао или на деоницама са лоше изведеним засеци…

 • Становништво

  За разлику од многих општина у Србији, становништво општине Сурдулице је већ од 1953. почело да опада, без обзира на развој индустрије и других привредних делатности, очито као последица недостатка државне развојне демографске политике у циљу заштите…

 • Телекомуникације

  Препоручује се систем са једном главном централом (у Сурдулици) и периферним (на Власини) међусобно повезаним оптичким кабловима.