Образовање

Основним образовањем и васпитањем на подручју општине Сурдулица било је обухваћено 2673 ученика од првог до осмог разреда у 127 оделења у 7 основних школа. У области дечје заштите у Сурдулици постоје два веома функционална обданишта, капацитета 252 д…

Основним образовањем и васпитањем на подручју општине Сурдулица било је обухваћено 2673 ученика од првог до осмог разреда у 127 оделења у 7 основних школа. У области дечје заштите у Сурдулици постоје два веома функционална обданишта, капацитета 252 деце у једној смени. Поред васпитних група у граду, постоје објекти за полудневни боравак у селима: Јелашници, Сувојници, Биновцу, Масурици, Алакинцу и Белом Пољу. У Сурдулици постоје 3 средње школе: гимназија, пољопривредна и средња техничка школа


  • Предшколске установе

    Према последњем Попису становништва укупан број деце предшколског узраста на територији општине Сурдулица износио је 2363 деце. У исто време, укупан обухват у дечјим установама је 447 деце, односно 252 деце свих старосних група, а преосталих 195 су д…

  • Основне школе

    У општини Сурдулица има велики број истурених одељења ОШ од којих многа нису у функцији, тј. гасе се, док је број матичних основних школа много мањи (свега 7).

  • Средње школe

    На територији општине Сурдулица постоје 3 средње школе: Гимназија, Пољопривредно- шумарска школа и Техничка школа. Својим профилом и занимањима која се стичу по завршетку ових школа прате се потребе општине и окружења, што потврђује попуњеност капаци…