Пољопривреда

Територија Општине захвата 62825 ха земљишта распоређеног у 39 катастарских општина. Просечни земљишни посед се креће око 3 ха, а величина коришћеног пољопривредног земљишта је око 2,0 ха по газдинству.

Територија Општине захвата 62825 ха земљишта распоређеног у 39 катастарских општина. Просечни земљишни посед се креће око 3 ха, а величина коришћеног пољопривредног земљишта је око 2,0 ха по газдинству.


  • Профил пољопривреде

    Површине су знатно испод просека за Србију (5,44 ха) и условљени су постојањем великог броја малих и мешовитих пољопривредних домаћинстава. Присутне су мале и расцепкане парцеле.