Привреда

На теритрији општине Сурдулица тренутно је регистровано 854 привредна субјекта (предузетничких радњи и предузећа). За потребе анализе и процене стања и могућности развоја услужних и производно-пословних система општине, поред основне разлике у делатн…

На теритрији општине Сурдулица тренутно је регистровано 854 привредна субјекта (предузетничких радњи и предузећа). За потребе анализе и процене стања и могућности развоја услужних и производно-пословних система општине, поред основне разлике у делатности за које су регистровани, од значаја је и њихова просторна дистрибуција, број запослених, облик власништва и организације, капацитети производње, технологије и тренд развоја последњих година


  • Профил привреде

    Поред власинских хидроелектрана, привреду Сурдулице чине: Фабрика машина и Ливница челика “Мачкатица”, фабрика аутоделова крагујевачке “Заставе”, “ Пети септембар”, фабрика минералне изолације (камена вуна) “Вунизол”, Ауто сервис “Заставе”, фабрика с…