Туризам

Туристичка понуда општине примарно се ослања на рекреативни туризам на Власинском језеру и у одређеној мери на културно-манифестациони и ђачки, екскурзиони туризам (Сурдулица и Власина). Међутим, у општини Сурдулица постоје и други бројни, али недово…

Туристичка понуда општине примарно се ослања на рекреативни туризам на Власинском језеру и у одређеној мери на културно-манифестациони и ђачки, екскурзиони туризам (Сурдулица и Власина). Међутим, у општини Сурдулица постоје и други бројни, али недовољно искоришћени потенцијали за туризам и рекреацију.