Електронске услуге


 • Портал еУправа

  Портал еУправа представља јединствено место свих електронских услуга у Републици Србији.

 • Јединствени бирачки списак

  Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право.

 • Локална пореска администрација

  Јединствени информациони систем локалне пореске администације

 • Издавање грађевинских дозвола

  Обједињена процедура за издавање грађевинских дозвола (ЦЕОП)

 • Геопросторни подаци

  Национална инфраструктура геопросторних података

 • еКатастар непокретности

  Сервис омогућава претраживање података о непокретностима, који су у Служби за катастар непокретности са назначеним датумом ажурности били у статусу "активни".

 • еШалтер

  Републички геодетски завод унапредио је пословни процес подношења захтева и доставе исправа за упис у катастар непокретности и катастар водова увођењем информационог система е-Шалтер.

 • Пријавите неправилности инспекцијама

  Пријавите инспекцијама уочене неправилности преко Контакт центра за републичке инспекције!

 • еБеба

  Информациони систем „Бебо, добро дошла на свет" почео је са радом у априлу 2016. године са циљем да омогући упис детета у матичну књигу рођених, пријаву пребивалишта, здравственог осигурања и подношење захтева за родитељски додатак електронским путем…

 • еВртић

  Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељи више не морају да одлазе на разне шалтере приликом пријаве деце у предшколске установе, већ пријаву могу да обаве електронски на Порталу еУправа.

 • Упис у средње школе

  Преко специјализованих секција можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и видети све статистичке податке о основним и средњим школама који могу помоћи у правилном одабиру школе.

 • Портал отворених података

  Портал отворених података представља централно место на којем су обједињени отворени подаци јавних институција и стављени на располагање грађанима, приватном и невладином сектору.

 • еТуриста

  eTуриста је обавезан и бесплатан систем доступан путем интернета без потребе за посебним инсталирањем на рачунару.